Česká replublikaHradecký Rostislav Česká replublika

Malý stůl

2019/2020

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
11151 / 130 | 111.16
2.00
45.75760000 %
17 / 20 | 5
Malý stůl: Jednoband
5. 9. 2019, 00.00 | Pařil Martin | Klubový turnaj v 1B
0.852
19 / 20 | 5
Malý stůl: Jednoband
5. 9. 2019, 04.00 | Vinský Zdeněk | Klubový turnaj v 1B
0.952
19 / 20 | 5
Malý stůl: Jednoband
5. 9. 2019, 07.00 | Kareš Michal | Klubový turnaj v 1B
0.950
30 / 15 | 11
Malý stůl: Jednoband
5. 9. 2019, 10.00 | Knap Josef | Klubový turnaj v 1B
2.002
16 / 20 | 4
Malý stůl: Jednoband
5. 9. 2019, 14.00 | Hrdlička Lubomír | Klubový turnaj v 1B
0.800
30 / 15 | 7
Malý stůl: Jednoband
5. 9. 2019, 17.00 | Sirotek Adam Ph.D. | Klubový turnaj v 1B
2.002

Malý stůl: Jednoband
5. 9. 2019, 22.00 | Keberle Eduard | Klubový turnaj v 1B

Malý stůl: Jednoband
6. 9. 2019, 02.00 | Fait Jan | Klubový turnaj v 1B

Malý stůl: Jednoband
6. 9. 2019, 07.00 | Jaroš Vladimír | Klubový turnaj v 1B

Malý stůl: Jednoband
6. 9. 2019, 12.00 | Filip Antonín | Klubový turnaj v 1B
20 / 20 | 5
Malý stůl: Jednoband
6. 9. 2019, 16.00 | Čermák Igor | Klubový turnaj v 1B
1.000

2018/2019

Jednoband

PZ  PK / PN | NSGP
NJP
Koef
1139 / 40 | 50.97
1.00
11.81820000 %
0
Malý stůl: Jednoband
18. 6. 2019, 13.00 | Knap Josef | klubový turnaj v 1B
0
Malý stůl: Jednoband
18. 6. 2019, 18.00 | Sirotek Adam Ph.D. | klubový turnaj v 1B
0
Malý stůl: Jednoband
19. 6. 2019, 10.00 | Fait Jan | klubový turnaj v 1B
19 / 20 | 5
Malý stůl: Jednoband
19. 6. 2019, 15.00 | Vinský Zdeněk | klubový turnaj v 1B
0.952
0
Malý stůl: Jednoband
19. 6. 2019, 22.00 | Jaroš Vladimír | klubový turnaj v 1B
0
Malý stůl: Jednoband
20. 6. 2019, 16.00 | Keberle Eduard | klubový turnaj v 1B
0
Malý stůl: Jednoband
21. 6. 2019, 10.00 | Pařil Martin | klubový turnaj v 1B
20 / 20 | 5
Malý stůl: Jednoband
21. 6. 2019, 17.00 | Čermák Igor | klubový turnaj v 1B
1.000
0
Malý stůl: Jednoband
22. 6. 2019, 11.00 | Filip Antonín | klubový turnaj v 1B
0
Malý stůl: Jednoband
22. 6. 2019, 17.00 | Hrdlička Lubomír | klubový turnaj v 1B
0
Malý stůl: Jednoband
22. 6. 2019, 22.00 | Kareš Michal | klubový turnaj v 1B